top of page

Lamentations of the Renaissance

1999 | Harmonia Mundi France

Lamentations of the Renaissance

CD info

De Tenebrae in muziek. De hartverscheurende woorden van de Klaagliederen van de profeet Jeremia hebben te allen tijde een veelheid aan muzikale toonzettingen geïnspireerd, doordrongen van een karakteristieke mengeling van pijn en hoop. Het zou onjuist zijn te veronderstellen dat deze beroemde bijbelse gedichten, geschreven na de val van Jeruzalem in 586 na Christus, met ritmische verzen die beginnen met een letter van het Hebreeuwse alfabet, exclusieve specialiteiten waren van de barokperiode. Renaissance-componisten hoefden niet te wachten op de Leçons de Ténèbres uit de 17e eeuw om hun hele kunst te wijden aan deze Klaagliederen, een kunst die gekenmerkt wordt door een buitengewone persoonlijke betrokkenheid.

Tracks

Tiburtio Massaino (ca.1550-ca.1609) : Musica super Threnos leremiae prophete: Feria V. In coena Domini - Lectio Prima Tiburtio Massaino (ca.1550-ca.1609) : Musica super Threnos leremiae prophete: Feria V. In coena Domini : Lectio Secunda Tiburtio Massaino (ca.1550-ca.1609) : Musica super Threnos leremiae prophete: Feria V. In coena Domini : Lectio Tertia Robert White (ca.1538-1574) : Lamentations (à 5) : Lectio Prima Robert White (ca.1538-1574) : Lamentations (à 5) : Lectio Secunda Lamentatio Jeremie Marbrianus de Orto (ca.1460-Ca.1529) : Lamentatio Jeremie Prophete (à 4) : Incipit - Aleph Lamentatio Jeremie Marbrianus de Orto (ca.1460-Ca.1529) : Lamentatio Jeremie Prophete (à 4) : Beth Lamentatio Jeremie Marbrianus de Orto (ca.1460-Ca.1529) : Lamentatio Jeremie Prophete (à 4) : Ghimel Roland de Lassus (1532-1594) : Lamentationes Hieremiae Feria sexta in Parasceve (à 5) : Lamentatio Prima Roland de Lassus (1532-1594) : Lamentationes Hieremiae Feria sexta in Parasceve (à 5) : Lamentatio Secunda Roland de Lassus (1532-1594) : Lamentationes Hieremiae Feria sexta in Parasceve (à 5) : Lamentatio Tertia

bottom of page