top of page

Algemene voorwaarden en privacybeleid

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

Identificatie van de verkoper

 

Vzw Huelgas Ensemble

Groot Begijnhof 16

3000Leuven

Ondernemingsnummer 0450.229.557

 

Tel. kantoor: +32 (0)471 22 82 40

e-mail: office@huelgasensemble.be

www.huelgasensemble.be

 

Ticketprijzen en betalingsvoorwaarden

 

Gereduceerde tarieven kunnen worden toegepast op vertoon van een bewijs van recht onder de volgende voorwaarden:

- leerlingen

- Studenten

- Werkzoekend.

 

Kaartjes:

 

Tickets dienen u zelf  uit te printen en mee te nemen naar het evenement.

zodra de betaling is uitgevoerd, is de bestelling definitief. Het kan niet worden gewijzigd of geannuleerd door de toeschouwer. Tickets kunnen niet worden vergeleken, geruild of terugbetaald.

Indien er volgens u een vorm van overmacht is, kan u  een aanvraag tot terugbetaling bereiken aanoffice@huelgasensemble.be.  Vzw Huelgas Ensemble zal beoordelen of je aanvraag beantwoord is binnen een termijn van 14 dagen.

 

Annulering van een concert en klachten

 

Indien er volgens u een vorm van overmacht is, kan u  een aanvraag tot terugbetaling bereiken aanoffice@huelgasensemble.be.  Vzw Huelgas Ensemble zal beoordelen of je aanvraag beantwoord is binnen een termijn van 14 dagen.

 

In geval van annulering van een concert door vzw Huelgas Ensemble worden de door de klant betaalde bedragen terugbetaald door vzw Huelgas Ensemble, binnen een termijn van maximaal 3 maanden vanaf de datum van het concert met uitsluiting van elke andere vergoeding of schadeloosstelling. Indien het geschil betrekking heeft op betalingstransacties, kan de bank of de voor het betalingssysteem verantwoordelijke derde worden geraadpleegd.

 

Elke klacht betreffende de bestelling van tickets van elke fout in de bestelling moet per mail meegedeeld wordenoffice@huelgasensemble.be

 

Tijd en plaats van de voorstellingen

 

De voorstellingen beginnen op de aangekondigde tijd.

Het is verboden te fotograferen, te filmen of te nemen. Mobiele telefoons moeten worden uitgeschakeld.

 

Toegankelijkheid

 

De concertlocatie is toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit

 

Veiligheid en bevrijding

 

De persoonlijke en verwijderde gegevens die u ons verstrekt, zijn uitsluitend bestemd voor het beheer van uw reserveringsdossier. Zij zullen niet aan derden worden meegedeeld.

 

Alle bestellingen houden in dat het kopersakkoord gaat met onze verkoopvoorwaarden.

 

PRIVACYBELEID

 

Over ons privacybeleid


Vzw Huelgas Ensemble geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.


Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daaropvolgende ontsloten dienstverlening van Vzw Huelgas Ensemble. De ingangsdatum voor de onderliggende van deze voorwaarden is 30/11/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de gelijkwaardige van alle betrouwbare versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens kunnen worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze
wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.


Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


Over de gegevensverwerking


basis kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webwinkelsoftware


Wix: Onze webwinkel is ontwikkeld met software van [Wix]. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze gedeelde partij. [Wix] heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken
voor een ander doel. [Wix] is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. [Wix] maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. [Wix] bewaart zich het recht om verzamelde gegevens binnen het eigen belang te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

 

 


Web hosting


Combell: Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van [Combell]. [Combell] verwerkt
persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. [Combell] heeft passende technische en onderliggende maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. [Combell] is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

E-mail en mailinglijsten


Office365: Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en ondersteunende maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer.


Betalingsverwerkers


Mollie: Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en ondersteunende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie bewaart zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde dubbele met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn bovenstaande van toepassing op de onderdelen van Mollie's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan de grond van de wettelijke termijn is toegestaan.


Klarna: Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en onderliggende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klarna bewaart zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een gedeelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle bovenstaande genoemde dubbele met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn bovenstaande van toepassing op de onderdelen van Klarna's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan de grond van de wettelijke termijn is toegestaan.

 

Stripe: Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van [Stripe]. [Stripe] verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. [Stripe] heeft passende technische en onderliggende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. [Stripe] bewaart zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. [Stripe] deelt in het geval van een aanvraag voor een gedeelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde dubbele met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn bovenstaande van toepassing op de onderdelen van [Stripe]'s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. [Stripe] bewaart uw gegevens niet langer dan de grond van de wettelijke termijn is toegestaan.

 

Verzenden en logistiek


PostNL: Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens delen met PostNL. PostNL gebruikte deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL: Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikte deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


GLS: Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met GLS delen. GLS gebruikte deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat GLS onderaannemers inschakelt, stelt u GLS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


Bpost: Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van [Bpost] voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met [Bpost] delen. [Bpost] gebruikte deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat [Bpost] onderaannemers inschakelt, stelt [Bpost] uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
Facturatie en boekhouding


Doel van de gegevensverwerking


Algemeen doel van de verwerking


Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u krijgt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij deze gegevens gebruiken om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op de grond van de overeenkomst tussen hen en ons van een ed of wettelijke beantwoording.


Automatisch verzamelde gegevens


Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze

dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
be) zijn geen persoonsgegevens. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In mogelijke gevallen kan Vzw Huelgas Ensemble op grond van een wettelijke status worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een vergelijkbaar geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen


Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten wenst te maken. Als u dit bij ons aantoont zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we uw gegevens niet langer bewaren dan twee jaar bewaren vanaf het laatste contactmoment van de transactie, tenzij een wettelijke rechtvaardigingsgrond ten grondslag ligt. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de beperkte termijn wordt bewaard bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben opgebouwd.

Uw rechten


Op grond van de waarschijnlijke Belgische  en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namen worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. Stuur ons in principe om misbruik om afschriften en informatie van uw gegevens te voorkomen, enkel naar uw bij ons bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen om te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en rapporten van gegevens ontvangen u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen verwerken. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een afwijkende manier gebruiken.

 

Inza gerecht

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of deskundig herleidbaar zijn, te zien. U kunt een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkersdie deze gegevens onder zich hebben, onder de vermelding van de categorie inclusief wij deze gegevens hebben opgeslagen.


Rectificatierecht


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of deskundig herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek ingewilligd wordt, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of bekwaam herleidbaar zijn, te snijden. U kunt een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

 

Recht op overdraagbaarheid


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of bevoegd herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek ingewilligd wordt, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers van derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een waarschijnlijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten


U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Vzw Huelgas Ensemble. Als u bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in de opschorting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat wij afschriften en/of verslag van gegevens die wij (laten) verwerken aan uw ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft het recht om niet tot een individuele beslissing of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op de manier waarop dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Koekjes

 

Er zijn slechts enkele functionele cookies rechtstreeks van ons en deze dienen voor de werking van de website. Deze cookies staan los van de derde partij cookies.

 

Google Analytics


Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van inzage wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


Cookies van derde partijen


In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies, staat dit vermeld in deze privacyverklaring.


Wijzigingen in het privacybeleid

 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij gegevens hebben verzameld met betrekking tot uw verwerking, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens


Vzw Huelgas Ensemble

Groot Begijnhof 16 3000 Leuven België

(047) 122-8240

office@huelgasensemble.be
Contactgegevens voor privacyzaken en onze voorwaarden

bottom of page